Kwaliteit

We leveren een goede kwaliteit en we beschikken over de onderstaande certificaten:

KOMO Productcertificaat

Onze houten producten kunnen geleverd worden onder het KOMO-productcertificaat, dit voor zowel de gevelelementen als de HSB spouwbladen. Ook onze ronde kozijnen, eventueel met tuimelraam, kunnen we met een KOMO-productcertificaat leveren. Zodoende kunnen wij onze KVT producten leveren met 10 jaar verzekerde garanties.

Hout100%

Onze buitenkozijnen kunnen geleverd worden met een HOUT100%-zekerheidslabel. Hout100% bedrijven willen de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland zijn. En zorgen voor zekerheid van perfect houtwerk van architect tot consument. Van ontwerpen tot wonen. Van deuren, ramen en kozijnen tot gevelelementen.

Hofleverancier

Sinds ons 100-jarig bestaan in 2004 mogen we het Koninklijk wapen voeren, met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. De Koning kent het predicaat Hofleverancier toe aan Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche. De bedrijven moeten minimaal honderd jaar oud zijn en de ondernemer(s) van onbesproken gedrag.

VCA*:2017/6.0

Onze buitendienst montagemedewerkers beschikken over een VCA-certificaat voor het uitvoeren van montagewerkzaamheden op de bouwplaats. NACE-code: F43.32.

ISO 9001:2015

Als extra waarborg voor constante kwaliteit werken we met en volgens het ISO 9001:2015 certificaat. Onze werkprocessen zijn door middel van procedures vastgelegd en tevens is continu verbeteren één van de belangrijkste items van ISO 9001:2015.

FSC®-certificaat

Forest Stewardship Council (FSC®) is een netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met partners dagelijks werkt aan het vergroten van het aandeel FSC®-hout en -papier op de Nederlandse markt. Hiermee stimuleert zij duurzaam bosbeheer wereldwijd.

PEFC-certificaat

Het internationale ‘Programme for Endorsement of Forest Certification’ (PEFC) keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. PEFC/30-32-079.

Covernance Code Veiligheid in de Bouw

Om het veiligheidsbewustzijn van onze organisatie (en de complete keten) meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken zijn we gecertificeerd volgens de eisen gesteld in de norm: Certificatieschema Safety Culture Ladder Light trede 2.

Erkend Restauratie Bedrijf

Om de kwaliteit van onze werkzaamheden bij onderhoud en restauratie van monumenten te borgen zijn we BRL 4000 Onderhoud en Restauratie Monumenten gecertificeerd, alsmede voor de uitvoeringsrichtlijn URL 4001 Historisch timmerwerk.

Hout natuurlijk van nu

Wij steunen de landelijke campagne ‘Hout natuurlijk van nu’.

De keuze voor hout moet in de bouw weer een vanzelfsprekendheid zijn. Deze campagne is gericht op het heroveren van de voorkeurspositie van hout en houtproducten in de bouw en de realisatie van marktgroei in deze sector.

Doe ook mee en ga naar www.houtnatuurlijkvannu.nl.