Passiefhuis

De term “Passiefhuis” vindt zijn oorsprong in het in Duitsland ontwikkelde concept passief bouwen. Dit neemt de “gratis” warmte van zon, bewoners en hun apparatuur als vertrekpunt voor de warmtehuishouding van de woning. Door die gratis energie zonder extra inspanning (passief) te benutten wordt een verwarming (bijna) overbodig!

Het besef van de noodzaak tot duurzaam en energiezuinig bouwen neemt toe. De overheid stelt de EPC normen steeds lager bij, in 2020 dient er zelfs energieneutraal gebouwd te worden. Om te komen tot energie neutrale nieuwbouw zijn vooral het glas en de kozijnen een bottleneck. Een gevel bestaat vaak voor de helft of meer uit glas. In ieder gebouw is dat noodzakelijk voor een prettig verblijfsklimaat, maar in een goed geïsoleerde gebouwschil vormt het glas energetisch gezien een zwakke schakel.

Zelfs met HR++-glas verliest een raam acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5. Het gaat er dus om om het energieverlies via het glas en kozijnen te beperken. Dit kan door toepassing van Passiefhuis kozijnen met triple glas.

Sinds 2014 is Timmerfabriek Gebrs Bos b.v. Passiefhuis gecertificeerd voor 4 st. zelf ontwikkelde houten kozijnsystemen. Deze kozijnsystemen zijn gecertificeerd door het Passivhaus Institut te Darmstadt en voldoen daardoor aan de eisen welke door hun zijn gesteld. Deze eisen zijn onder andere: kozijnen met een Uw waarde van < 0,8 W/(m2K) gerekend met glas met een Ug waarde van 0,7 W/(m2K). Zodoende is men genoodzaakt om een goede Uf(rame) waarde te ontwikkelen. Onze systemen hebben een Uf waarde van 0,70 tot 0,75 W/(m2K).

Onze kozijnsystemen

Onze 4 st. kozijnsystemen zijn als volgt te benoemen:

  • Cassette
  • Premium cassette
  • Biobased cassette
  • Hout/aluminium

Type Cassette is geproduceerd in naaldhout en voorzien van Kooltherm isolatie. Premium cassette in thermisch gemodificeerd naaldhout en Kooltherm isolatie. Biobased variant in thermisch gemodificeerd naaldhout en natuurlijke isolatie zoals kurk of hennep. De hout/aluminium variant bestaat uit een houten kozijn, EPS isolatie en een aluminium buitenschil.

Maatwerk zit in onze genen

Passiefhuis kozijnen projecten

Bekijk hieronder de actuele projecten die wij onlangs hebben afgerond: